برجسته

آی پاد شافل - کامل بازیکن!

انتخاب بازیکن من نزدیک با درجه بالایی از دقت. قابل توجه پارامترهای شد:1. صدا2. راحتی تعویض آهنگ (من با گوش دادن به موسیقی در حال حرکت و از آن مهم است برای من به سرعت تغییر آهنگ بدون نگاه کردن بازیکن)3. ظاهرطولانی صعود در سایت به عنوان یک تنوع از گزینه های برای بازیکنان و در نهایت حل و فصل در اپل iPod Shuffle 2GB آبی. بیایید شروع با طراحی:از تمام گزینه های از بازیکنان است که من تا کنون دیده است ...