برجسته

اولین رایانه لوحی ما ، هنوز چیزی برای مقایسه با آن ندارد ... بررسی بعد از تقریباً نیم سال استفاده. ویژگی ها و عکس ها از همه طرف همه جوانب مثبت و منفی.

سلام ، آنجا! بررسی امروز درباره چنین محصولی: " قرص یوگا Lenovo 10 HD + 32Gb 3G Gold " یا Lenovo B8080-H. من نسخه WLAN + 3G. سیستم اندروید 4.3 (با توجه به مشخصات). یک پیش زمینه کوچک (این پاراگراف قابل رد شدن است). من و همسرم در سالگرد عروسی توافق کردیم که در خانه چیزی با هم بخریم و به یکدیگر هدیه ندهیم. از آنجا که ما اخیراً به یک آپارتمان سوار شده ایم و قبلاً مانند هر وسایل خریداری شده ، نمی د...